lib.armedu.vaganvam.com

Library vaganvam.com – lib.armedu.vaganvam.com Այս օրվանից բոլոր գրքերը կարող եք տեսնել lib.armedu.vaganvam.com կայքում С этого дня вы можете увидеть все книги на lib.armedu.vaganvam.com From this day on, you can see all the books at lib.armedu.vaganvam.com

Թումոյի վարժանքները

ինչպես են Ստեղծում Թումոյի վարժանքները

Ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել ոնց են պատրաստում թումոյի վարժանքները ու սա պատճառներից մեկն էր որ ես համացանցը փորեցի , ամենասկզբից մտածում էի որ ավելի շուտ ընդունված ուսանողները բլոգում փոստ արած կլինեն , բայց չէ հենց թումո ստաֆներ ետ արել։

իհարկե տեքստը ես չէմ գրել բայց ես կտեղադրեմ հենց ուղիղ ձեւով-առաջի դեմք

Բացեք վարժանքների մշակման հարթակը (Activity Editor):

–  Աջ վերևի մասում ընտրեք տվյալ վարժանքը ստեղծելու համար Ձեզ հարմար լեզվական տարբերակը:

(more…)
✓Tumo Gyumri

✓Tumo Gyumri is open

✓Tumo Gyumri – Մարտի 9-ից Tumo online ռեժիմը անջատվում է,դա նշանակում է, որ թումոն ամբողջությամբ վերադառնում է ֆիզկապես դասերի Եթե մինչ այս մասնակցել եք առցանց դասերին` մտեք Թումո շավիղ տնից (https://gm.tumo.world/) և ընտրեք ձեր նոր դասաժամերը, որոնցով կվերսկսեք ֆիզիկական դասերը: Read more…

WALT DISNEY AND HIS LEGACY

Walt Disney and his Legacy.

English shtemaran 1 – Section 1 – Text 1-

Անգլերեն Շտեմարան 1 – Բաժին 1 – Տեքստ 1

Walt Disney and his Legacy

Walt Disney was born in 1901 in Chicago, but soon moved to a small farm near Marceline, Missouri.

From this rural and rather humble beginning, he later became one of the most famous and beloved motion-picture producers in history.

Although he died in 1966, his name and artistic legacy continue to influence the lives of millions of people throughout the world. After several years of barely making ends meet as a cartoon artist operating from his Los Angeles garage, Disney had his first success in 1928, with his release of Mickey Mouse cartoon.

(more…)
✓Tumo Gyumri

Tumo Gyumri

Tumo Gyumri

Թումո Գյումրին բացվել է 2015 թվականին` «Շանթ» հեռուստաընկերության ջանքերի, ՀԲԸՄ-ի աջակցության շնորհիվ և ժամանակավորապես տեղակայվելով Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում։

2020 թվականին կենտրոնը տեղափոխվեց Գյումրիի

(more…)